PPt4Web Хостинг презентаций

X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: Egypti pyramids


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: Egypti pyramids


Скачать эту презентацию

№ слайда 1 Egypti pyramids
Описание слайда:

Egypti pyramids

№ слайда 2 Archaeologists charged extra 80 Egyptian pyramids. Not all of them reached to ou
Описание слайда:

Archaeologists charged extra 80 Egyptian pyramids. Not all of them reached to our days. Famous three large pyramids : Cheops, Chephren and Mikerin Археологи нарахували 80 єгипетських пірамід. Не всі вони дійшли до наших днів. Самі знамениті три великі піраміди : Хеопса , Хефрена і Мекеріна

№ слайда 3 Most of them, the pyramid of Cheops.Built in 28 century to BC. It’s height of 13
Описание слайда:

Most of them, the pyramid of Cheops.Built in 28 century to BC. It’s height of 137 meters. The area of the pyramid more than 50 thousand square meters. Найбільша з них, піраміда Хеопса. Збудована в 28 столітті до нашої ери. Її висота 137 метрів. Площа піраміди більше 50 тисяч квадратних метрів.

№ слайда 4 An ancient pyramid is a pyramid of pharaoh Dzhosera - built near five thousand y
Описание слайда:

An ancient pyramid is a pyramid of pharaoh Dzhosera - built near five thousand years back. It's height 60 meters. Builder of the first pyramid Imkhotep Сама древня піраміда - це піраміда фараона Джосера - споруджена біля п'яти тисяч років тому. Її висота 60 метрів. Будівельник першої піраміди Імхотеп

№ слайда 5 Pyramids served pharaohs, in accordance with their religion, by a stair, on whic
Описание слайда:

Pyramids served pharaohs, in accordance with their religion, by a stair, on which they mounted on sky. Therefore ancient pyramids were a step, had a form of stair, and only in more late time of wall became smooth.   Піраміди служили фараонам, відповідно до їх релігії, сходами, по якій вони сходили на небо. Тому самі древні піраміди були східчастими, мали форму сходів, і тільки в більш пізній час стіни стали гладкі.  

№ слайда 6 Pyramid is made up of two million three hundred thousand cubic blocks. Every blo
Описание слайда:

Pyramid is made up of two million three hundred thousand cubic blocks. Every block weighs 2,5 tons, and the heaviest -15 tons. weight of pyramid is about 5,7 million tons. Піраміда складається з двох мільйонів трьохсот тисяч кубічних блоків. Кожний блок важить 2,5 тонни, а найважчий -15 тонн. вага піраміди близько 5,7 мільйона тонн.

№ слайда 7 100 thousand persons worked above building of pyramid Над спорудженням піраміди
Описание слайда:

100 thousand persons worked above building of pyramid Над спорудженням піраміди працювало 100 тисяч чоловік

№ слайда 8 Підготувала подворна Г.А.
Описание слайда:

Підготувала подворна Г.А.

Скачать эту презентацию

Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru