PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Физика / Що вивчає фізика?
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: Що вивчає фізика?


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: Що вивчає фізика?


Скачать эту презентацию

№ слайда 1 ЩО ВИВЧАЄ ФІЗИКА ФІЗИКА – наука про природу
Описание слайда:

ЩО ВИВЧАЄ ФІЗИКА ФІЗИКА – наука про природу

№ слайда 2 МАТЕМАТИКА 7 + 9 = 16; 36: 12 = 3; 52 = 25 УКРАЇНСЬКА МОВА члени речення види ре
Описание слайда:

МАТЕМАТИКА 7 + 9 = 16; 36: 12 = 3; 52 = 25 УКРАЇНСЬКА МОВА члени речення види речень частини мови ЛІТЕРАТУРА творчість поетів, письменників … ІСТОРІЯ закони розвитку людського суспільства БІОЛОГІЯ особливості будови, розвитку живих організмів ГЕОГРАФІЯ описує Землю, господарську діяльність людини НАУКИ про ПРИРОДУ Ще однією наукою про природу є ФІЗИКА Давайте згадаємо, які науки ви вже розпочали вивчати?

№ слайда 3 Слово «фізика» походить від грецькогослова «фюзіс», що означає «природа» Якщо по
Описание слайда:

Слово «фізика» походить від грецькогослова «фюзіс», що означає «природа» Якщо подивитися навколо, можна побачити, що все постійно змінюється: літають птахи, бігають звірі йдуть люди, їдуть машини виблискує блискавка, йде дощ, гримить грім сонце виходить із-за хмар і з'являється веселка починають співати птахи хтось грає на трубі ... Всілякі зміни,що відбуваються в природі, називаються явищами

№ слайда 4 механічні світлові теплові електричні магнітні звукові Фізика вивчає різноманітн
Описание слайда:

механічні світлові теплові електричні магнітні звукові Фізика вивчає різноманітні явища : Всі ці явища називаються ФІЗИЧНИМИ

№ слайда 5 Фізика встановлює ЗАКОНИ, які допомагають пояснити, чому відбуваються ті чи інші
Описание слайда:

Фізика встановлює ЗАКОНИ, які допомагають пояснити, чому відбуваються ті чи інші явища Фізичні явища можуть відбуватися з будь-якими тілами, як живої природи, так і неживої. Це означає, що закони, відкриті фізикою, можуть використовуватися і іншими науками про природу: біологією, географією, астрономією, хімією ... Закони фізики універсальні Фізика - одна з найстародавніших наук. Деякі її закони відомі дуже давно, а інші відкриті зовсім недавно АРИСТОТЕЛЬ М.В. ЛОМОНОСОВ Альберт ЕЙНШТЕЙН Ісаак НЬЮТОН Галілео ГАЛіЛЕЙ Найвидатніші вчені - фізики

№ слайда 6 А тепер наведіть приклади спеціальних слів, якими ви користуєтеся на уроках мате
Описание слайда:

А тепер наведіть приклади спеціальних слів, якими ви користуєтеся на уроках математики географії історії У фізиці також використовуються спеціальні слова – фізичні терміни Наприклад: «електрика», «теплопередача», «енергія» «важіль», «електродвигун», «ККД» та ін МАТЕРІЯ   означає все те, що існує у Всесвіті речовина те, із чого складаються навколишні тіла поле особливий вид матерії, відмінний від речовини

№ слайда 7 Фізичним тілом називають будь-яке з навколишніх тіл: краплю води, зошит, школу,
Описание слайда:

Фізичним тілом називають будь-яке з навколишніх тіл: краплю води, зошит, школу, птицю, піщинку та ін Фізичні тіла можуть мати певну форму і займатиме деякий об’єм тіла однакової форми, але різного об’єму із однакових кусочків кольорового пластиліну можна виліпити тіла однакового об’єму, але різної форми

№ слайда 8 Зліва будуть дані зображення фізичних тіл, ваше завдання - назвати речовини, з я
Описание слайда:

Зліва будуть дані зображення фізичних тіл, ваше завдання - назвати речовини, з яких ці тіла можуть складатися фізичне тіло речовина кожа алюміній, глина скло бумага метал

№ слайда 9 Сьогодні ми дізнались, що фізика – наука про природу фізика вивчає різні явища р
Описание слайда:

Сьогодні ми дізнались, що фізика – наука про природу фізика вивчає різні явища розрізняють явища: механічні, світлові, звукові, магнітні, електричні, теплові фізика встановлює закони учені – фізики користуються спеціальними словами, які називаються фізичними термінами все, що нас оточує у Всесвіті називається матерією два вида матерії це: речовина і поле

№ слайда 10 Творці фізичної науки Давньогрецький вчений і філософ Арістотель – систематизува
Описание слайда:

Творці фізичної науки Давньогрецький вчений і філософ Арістотель – систематизував природничі знання свого часу і започаткував перший етап розвитку фізичної науки. Арістотель (384-322 рр. до н.е.)

№ слайда 11 Творці фізичної науки Грецький мислитель й інженер – Архімед. Він увійшов в істо
Описание слайда:

Творці фізичної науки Грецький мислитель й інженер – Архімед. Він увійшов в історію науки як автор закону, названого його ім’ям. Про цього вченого збереглося чимало легенд. Одна з легенд приписує вченому вислів: “Дайте мені точку опори, і я переверну світ”. Відкриття Архімеда є основою для багатьох сучасних механізмів. Архімед (287-212 рр. до н.е.)

№ слайда 12 Творці фізичної науки Галілео Галілей – великий італійський фізик і астроном, як
Описание слайда:

Творці фізичної науки Галілео Галілей – великий італійський фізик і астроном, який уперше застосував експериментальний метод у науці. Своє перше відкриття вчений зробив у 19 років. Галілео Галілей вивів закони вільного падіння, у перший телескоп спостерігав за супутником Землі і зробив геніальні відкриття. Галілео Галілей (1564-1642)

№ слайда 13 Творці фізичної науки Ісаак Ньютон – геніальний англійський фізик і математик, я
Описание слайда:

Творці фізичної науки Ісаак Ньютон – геніальний англійський фізик і математик, який сформулював три основні закони руху. Одне з найбільших відкриттів за всю історію фізики – закон всесвітнього тяжіння – Ньютон зробив у 24 роки. Ісаак Ньютон (1643-1727)

№ слайда 14 Творці фізичної науки Альберт Ейнштейн - видатний німецький вчений, який створив
Описание слайда:

Творці фізичної науки Альберт Ейнштейн - видатний німецький вчений, який створив основи спеціальної теорії відносності. У 1905 році в німецькому фізичному журналі з’явилася стаття Альберта Ейнштейна, яка здивувала весь світ. Після цієї публікації він став найбільш уславленим фізиком на нашій планеті. Створена ним спеціальна теорія відносності змусила вчених у всьому світі переглянути застарілі погляди на простір і час, масу й енергію. Альберт Ейнштейн (1879-1955)

№ слайда 15 Внесок українських вчених у розвиток фізики Володимир Іванович Вернадський - пер
Описание слайда:

Внесок українських вчених у розвиток фізики Володимир Іванович Вернадський - перший президент Академії наук України. В.І. Вернадський був одним із останніх природознавців – ученим, який зробив вагомий внесок одразу в декілька наукових напрямів. Суть його концепції полягала в тому, щоб від покоління до покоління не зменшувалися якість і безпека життя людей, не погіршувався стан навколишнього середовища та відбувався соціальний прогрес. (1863-1945) (1845-1918) Іван Павлович Пулюй народився на Тернопільщині. Праці Івана Пулюя в галузі молекулярної фізики принесли вченому світове визнання. Значним є внесок Пулюя в дослідження рентгенівських променів.

№ слайда 16 Внесок українських вчених у розвиток фізики Учений зі світовим ім’ям – Борис Євг
Описание слайда:

Внесок українських вчених у розвиток фізики Учений зі світовим ім’ям – Борис Євгенович Патон – народився 1918 року в Києві. Славу йому принесли дослідження в галузі електродугового зварювання та створення зварювальних автоматів. Завдяки вченому сформувався новий напрям у сучасній металургії, що здобув визнання в усьому світі. 1958 року вчений обраний дійсним членом Академії наук України, а з 1962 року є її незмінним президентом.

№ слайда 17 Внесок українських вчених у розвиток фізики. Один із видатних фізиків сучасності
Описание слайда:

Внесок українських вчених у розвиток фізики. Один із видатних фізиків сучасності – Лев Давидович Ландау. (1908-1968) Ландау вирізнявся надзвичайною широтою наукових інтересів – ядерна фізика, фізика плазми, теорія надпровідності. До всіх цих розділів Ландау зробив значний внесок. За роботи з фізики низьких температур він отримав Нобелівську премію.

№ слайда 18 Внесок українських вчених у розвиток фізики. Лев Васильович Шубников (1901-1945)
Описание слайда:

Внесок українських вчених у розвиток фізики. Лев Васильович Шубников (1901-1945) – фізик-експериментатор. Микола Дмитрович Пильчиков (1857-1908) – перший ядерник-експериментатор. Георгій В’ячеславович Курдюмов (1902-1996) – видатний металофізик, академік. Сергій Павлович Корольов (1907-1966) – всесвітньо відомий вчений і конструктор, засновник практичної космонавтики. Микола Миколайович Боголюбов (1909-1992) – відомий український вчений, професор Київського університету.

№ слайда 19 Встановіть відповідність речовина фізичне тіло явище залізо вода квакання жаби к
Описание слайда:

Встановіть відповідність речовина фізичне тіло явище залізо вода квакання жаби краб рух планет Політ кульки Земля гуска політ голуба Комп’ютер

№ слайда 20 Стрибає кролик Дзвенить будильник Притягання магнітів Політ птиці Перемикання си
Описание слайда:

Стрибає кролик Дзвенить будильник Притягання магнітів Політ птиці Перемикання сигналів світлофора Протікання Електричного струму по спіралі плитки Звук від бабана Остивання кави Світло від багаття ЗАПОВНІТЬ ТАБЛИЦЮ, розставте явища в потрібному порядку фізичніявища приклади фізичнихявищ механічні світлові звукові теплові магнітні електричні

№ слайда 21 ДЯКУЮ ЗА РОБОТУ Домашнє завдання §§ 1, запитання №4, 5 (письмово) принести зошит
Описание слайда:

ДЯКУЮ ЗА РОБОТУ Домашнє завдання §§ 1, запитання №4, 5 (письмово) принести зошит 12 листків або 18 листків: для контрольних робіт з фізики

№ слайда 22 Література та інтернет-ресурси 1. А.В.Перышкин «Физика 7 класс» Дрофа, 2007 2. Л
Описание слайда:

Література та інтернет-ресурси 1. А.В.Перышкин «Физика 7 класс» Дрофа, 2007 2. Лукашик В.И. Сборник вопросов и задач М.Просвещение 2005г. 3. Анимации и картинки – страницы свободного доступа интернет http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%CD%FC%FE%F2%EE%ED&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr= Ньютон Портреты ученых http://www.google.ru/search?hl=ru&lr=&newwindow=1&&sa=X&ei=p29OTNzvMc6COO3Y3eUC&ved=0CCEQBSgA&q=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE+%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9&spell=1 Галилей http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%CB%EE%EC%EE%ED%EE%F1%EE%E2&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr= Ломоносов http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%DD%E9%ED%F8%F2%E5%E9%ED&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr= Эйнштейн http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%C0%F0%E8%F1%F2%EE%F2%E5%EB%FC&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr= Аристотель

Скачать эту презентацию

Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru