PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Педагогика / Бакалаврат Логістіка ОАДК
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: Бакалаврат Логістіка ОАДК


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: Бакалаврат Логістіка ОАДК


Скачать эту презентацию

№ слайда 1 ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОДЕСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ К
Описание слайда:

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОДЕСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ КОЛЕДЖ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ» Перший (бакалаврський) рівень Фахове спрямування «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті» Випускова кафедра «Транспортні системи і логістика».

№ слайда 2 КОРОТКИЙ ОПИС СПЕЦІАЛЬНОСТІ Автомобільний транспорт відіграє важливе значення в
Описание слайда:

КОРОТКИЙ ОПИС СПЕЦІАЛЬНОСТІ Автомобільний транспорт відіграє важливе значення в ефективному веденні виробничої діяльності в державі. Потреба у фахівцях з організації перевезень є актуальною та обумовлена збільшенням видів і кількості автотранспорту в різних галузях господарства. Випускник спеціальності «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті» здатен вирішувати такі професійні завдання: організація і виконання різних видів перевезень пасажирів і вантажів; управління роботою транспортних об'єктів і процесами перевезень автомобільним і міським транспортом; здійснення транспортно-експедиційної діяльності; управління персоналом, зайнятим транспортної діяльністю; економічне забезпечення транспортної діяльності; виконання наукових і проектних робіт щодо вдосконалення функціонування та розвитку транспортних систем. Об'єктами професійної діяльності фахівця є: транспортно-логістичні системи, включаючи міжнародні, вантажні та пасажирські термінали, вантажні автомобільні парки, парки пасажирського транспорту, вантажні і пасажирські транспортні засоби, вантажі та вантажно-розвантажувальні засоби Наші випускники мають можливість продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти, а також підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову освіту за програмами післядипломної освіти

№ слайда 3 НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС БАКАЛАВР на основі повної загальної середньої освіти – 4 роки
Описание слайда:

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС БАКАЛАВР на основі повної загальної середньої освіти – 4 роки на денній формі навчання; на основі освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) молодшого спеціаліста – 2 роки на денній формі навчання; складання державного екзамену за фахом; здобуття кваліфікації: бакалавр з транспортних технологій. МАГІСТР (магістратура ОНПУ, за спеціальністю «Інженерія логістичних систем») на основі ступеня бакалавра здобутої за спорідненою спеціальністю (напряму) – 2 роки на денній формі навчання; на основі ступеня бакалавра здобутої за іншою (неспорідненою) спеціальністю (напряму) – 2 роки на денній формі навчання; захист магістерської роботи; здобуття кваліфікації: магістр.

№ слайда 4 ІНФОРМАЦІЯ ДО ВСТУПУ ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ ПОВНО
Описание слайда:

ІНФОРМАЦІЯ ДО ВСТУПУ ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА 2017 РІК НА ДЕННУ ФОРМУ НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ» Мінімальне значення кількості балів сертифіката ЗНО з конкурсних предметів, з яким вступник допускається до участі в конкурсі, становить 100 балів. Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката ЗНО з конкурсних предметів, середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, балів за особливі успіхи та/або балів за успішне закінчення підготовчих курсів Одеського автомобільно-дорожнього коледжу ОНПУ, помножених на вагові коефіцієнти. № п/п Дисципліни Вагові коефіцієнти результатів ЗНО 1  Українська мова і література  0,2 2 Математика  0,45 3  Фізика / Іноземна мова (за вибором вступника)  0,2

№ слайда 5 Для конкурсного відбору вступників на навчання зі скороченим строком для здобутт
Описание слайда:

Для конкурсного відбору вступників на навчання зі скороченим строком для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста зараховуються результати фахового вступного випробування. Фахове вступне випробування проводиться у письмовій формі згідно з програмою, складеною на основі освітньо-професійних програм підготовки фахівців ОКР молодшого спеціаліста. Результати фахового вступного випробування оцінюються за шкалою від 0 до 100 балів. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів з фахового вступного випробування становить не менше ніж 24 бали. Конкурсний бал для вступників нанавчання зі скороченим строком для здобуття ступеня бакалавра обчислюється, як сума результатів фахового вступного випробування та середнього бала додатка додиплома молодшого спеціаліста, помножених на вагові коефіцієнти, сума яких дорівнює одиниці: результату фахового вступного випробування присвоюється ваговий коефіцієнт 0,9, середньому балу додатка до диплома молодшого спеціаліста –0,1. З програмами вступних випробувань можна ознайомитись на сайті коледжу. ІНФОРМАЦІЯ ДО ВСТУПУ ВСТУП НА НАВЧАННЯ ЗІ СКОРОЧЕНИМ ТЕРМІНОМ для здобуття ступеня БАКАЛАВРА на основі освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА, здобутого за спорідненою спеціальністю (строк підготовки бакалаврів на денній формі навчання – 2 роки) ПЕРЕЛІК СПОРІДНЕНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ОКР МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА ДЛЯ ВСТУПУ НА СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті  Організація та регулювання дорожнього руху  Організація обслуговування на транспорті

№ слайда 6 При вступі для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста, з
Описание слайда:

При вступі для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, вступник допускається до фахового вступного випробування за умови успішного проходження додаткового вступного випробування. Додаткове вступне випробування проводиться у письмовій формі згідно з програмою з основ спеціальності. Результат додаткового вступного випробування оцінюєтьсяза шкалою від 0 до 100 балів. Вступник допускається до фахового вступного випробування, якщо результат додаткового вступного випробування оцінений не менше ніж у 24 бали. Підготовка на основі будь-яких інших (неспоріднених) спеціальностей ОКР молодшого спеціаліста здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб. Конкурсний бал для вступників на навчання зі скороченим строком для здобуття ступеня бакалавра обчислюється, як сума результатів фахового вступного випробування та середнього бала додатка додиплома молодшого спеціаліста, помножених на вагові коефіцієнти, сума яких дорівнює одиниці. З програмами вступних випробувань можна ознайомитись на сайті коледжу. ІНФОРМАЦІЯ ДО ВСТУПУ ВСТУП НА НАВЧАННЯ ЗІ СКОРОЧЕНИМ ТЕРМІНОМ для здобуття ступеня БАКАЛАВРА на основі освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА, здобутого за іншою (неспорідненою) спеціальністю (строк підготовки бакалаврів на денній формі навчання – 2 роки) № П/П ДИСЦИПЛІНИ ВАГОВІ КОЕФІЦІЄНТИ 1  Фахове вступне випробування  0,9 2  Середній бал додатка до диплома молодшого спеціаліста  0,1

№ слайда 7 ЦИКЛИ ДИСЦИПЛІН ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ Нормативна (обов’язкова) частина 1.1 Цикл
Описание слайда:

ЦИКЛИ ДИСЦИПЛІН ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ Нормативна (обов’язкова) частина 1.1 Цикл гуманітарної та соціальної підготовки 1.2 Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки 1.3. Цикл професійно-практичної підготовки Історія України та української культури Українська мова (за професійним спрямуванням) Іноземна мова Загальний курс транспорту Основи транспортних процесів і систем Транспортне право Логістика Вантажні перевезенні Пасажирські перевезення та ін Фізика Хімія Вища математика Дослідження операцій в транспортних системах Технічна механіка та ін.

№ слайда 8 ЦИКЛИ ДИСЦИПЛІН ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ Варіативна частина (цикл дисциплін самості
Описание слайда:

ЦИКЛИ ДИСЦИПЛІН ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ Варіативна частина (цикл дисциплін самостійного вибору навчального закладу) 2.1 Цикл гуманітарної та соціальної підготовки 2.2 Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки 2.3. Цикл професійно-практичної підготовки Українознавство Історія світової цивілізації Політологія Правознавство Галузева іноземна мова Іноземна мова 2 (німецька) та ін. Економіка міжнародних перевезень Комерційна робота на транспорті Основи підприємництва Основи фінансів та бухгалтерського обліку Організація навантажувально -розвантажувальних робіт Організація контейнерних перевезень Моделювання транспортних систем Транспортні системи Організація міжнародних перевезень Транспортно-експедиційна робота та ін.

№ слайда 9 ЦИКЛИ ДИСЦИПЛІН ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ Цикл практичної підотовки ІІ КУРС Навчальн
Описание слайда:

ЦИКЛИ ДИСЦИПЛІН ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ Цикл практичної підотовки ІІ КУРС Навчальна практика проводиться протягом двох тижнів на базі закладу (ОАДК ОНПУ) ІІІ КУРС ІV КУРС Технологічна практика (проходить протягом трьох тижнів на базі автотранспортних підприємств різних форм власності) Виробнича практика (проходить протягом трьох тижнів у компаніях, що здійснюють міські, приміські, міжміські та міжнародні перевезення вантажів та пасажирів)

№ слайда 10 Можливі місця працевлаштування Фахівці з організації перевезень і управління на
Описание слайда:

Можливі місця працевлаштування Фахівці з організації перевезень і управління на автотранспорті – це транспортні менеджери, які організовують і керують процесами перевезень пасажирів, вантажів і пошти на автомобільному транспорті, транспортно-експедиційних компаніях. Займають первинні посади: інженер з управління та організації перевезень, інспектор, технік, оператор диспетчерського руху оператор навантажувально-розвантажувальних робіт на автомобільному транспорті, агент із замовлень населення на перевезення.

№ слайда 11 ВИПУСКОВА КАФЕДРА «ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ І ЛОГІСТИКА». Завідувач кафедри – Волобує
Описание слайда:

ВИПУСКОВА КАФЕДРА «ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ І ЛОГІСТИКА». Завідувач кафедри – Волобуєва Тетяна Вячеславівна, кандидат технічних наук за спеціальностю «Ергономіка», доцент. Автор понад 90 наукових та навчально-методичних праць, Сфера професійної діяльності к.т.н., доцент Волобуєвої Т.В.: транспортування в логістичних системах логістика складування аналіз ефективності використання різних видів транспортних систем інтермодальні перевезення розробка методів і засобів ергономічного забезпечення систем «людина-техніка-середовище» ЛТС, які знаходяться в експлуатації: удосконалення ергономічних властивостей і якостей технічних засобів, параметрів виробничого середовища і способів професійної підготовки людини Відповідальність за підготовку фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 275 Транспортні технології на автомобільному транспорті покладена на випускову кафедру «Транспортні системи і логістика». Підготовка фахівців на кафедрі «Транспортні системи і логістика» Одеського автомобільно- дорожнього коледжу ОНПУ здійснюється висококваліфікованими науково-педагогічними працівниками, які професійно займаються педагогічною діяльністю у поєднанні з науковою роботою. Кафедру створено в 2016 році. На даний час на кафедрі «Транспортні системи і логістика» працює 11 викладачів, серед яких п'ять доцентів, чотири старших викладача та два асистенти.

№ слайда 12 Контактна інформація Детальну інформацію Ви можете отримати за адресою: м. Одеса
Описание слайда:

Контактна інформація Детальну інформацію Ви можете отримати за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, 6 проїзд міським транспортом до Тираспольської площі, трамваями №№3, 10, 12, 15 та 21, маршрутними таксі №№ 121, 124, 146, 175, 185, 215) в кабінеті №13, №14, №27, відділенні довузівської підготовки (бібліотека). за телефоном (048) 722 47 02 наша Інтернет-адреса: www.аvtodor.аt.ua

Скачать эту презентацию

Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru