PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Биология / Разнообразие живых организмов
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: Разнообразие живых организмов


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: Разнообразие живых организмов


Скачать эту презентацию№ слайда 1 Різноманітність живих організмів та їх класифікація
Описание слайда:

Різноманітність живих організмів та їх класифікація

№ слайда 2 Вступ Кожен вид організмів відрізняється від інших особливостями будови, процеса
Описание слайда:

Вступ Кожен вид організмів відрізняється від інших особливостями будови, процесами життєдіяльності, середовищем життя. Проте одні живі істоти зовсім різні, а інші дещо подібні між собою або майже однакові. Тому з давніх-давен учені намагаються за особливостями будови об'єднати всі організми у групи.

№ слайда 3 Систематика У сучасній біології з цією метою досліджують процеси життєдіяльності
Описание слайда:

Систематика У сучасній біології з цією метою досліджують процеси життєдіяльності, хімічний склад, вимоги до середовища життя тощо. Такі групи організмів дістали назву систематичних одиниць. А наука, яка визначає належність організмів до тієї чи іншої систематичної одиниці, має назву систематика.

№ слайда 4 Групи організмів Нині, вчені виділяють такі великі групи організмів, як бактерії
Описание слайда:

Групи організмів Нині, вчені виділяють такі великі групи організмів, як бактерії, гриби, тварини та рослини. Упродовж тисячоліть людина, стикаючись із певними живими організмами, давала їм конкретну назву. Є назви народні, які вживають у певній країні чи місцевості. А є і наукові назви, що їх використовують учені всіх країн світу.

№ слайда 5 Царства живої природи 1 - Рослини; 2 - Тварини; З - Гоиби; 4 - Дроб'янки; 5 - Ві
Описание слайда:

Царства живої природи 1 - Рослини; 2 - Тварини; З - Гоиби; 4 - Дроб'янки; 5 - Віруси

№ слайда 6 Наукові назви організмів Що таке наукові назви організмів? Щоб зрозуміти, яка рі
Описание слайда:

Наукові назви організмів Що таке наукові назви організмів? Щоб зрозуміти, яка різниця між науковими та народними назвами організмів, розглянемо одного з представників рослинного світу - поширену в Україні рослину барвінок малий. У нашій країні вона має ще назви «барвін», « хрещатий барвінок », « барвінець », «ворвинок», «зельонка», «могильник» тощо.

№ слайда 7 Vinca minor Звичайно, ні, бо кожному видові організмів учені дають єдину наукову
Описание слайда:

Vinca minor Звичайно, ні, бо кожному видові організмів учені дають єдину наукову назву, зрозумілу дослідникам усього світу. Вона складається із двох слів латинською мовою. У нашому прикладі рослина має наукову назву Vinca minor.

№ слайда 8 Vinca minor Перше з цих двох слів - Vinca -це назва роду, до якого належить дани
Описание слайда:

Vinca minor Перше з цих двох слів - Vinca -це назва роду, до якого належить даний вид. Це слово завжди пишуть з великої літери, воно є ніби «прізвищем» організму. Інше слово -minor - видовий епітет, його пишуть з малої літери. Це «особисте ім'я», що відрізняє його від інших представників роду.

№ слайда 9 Карл Лінней Систему подвійних назв видів запровадив у науку ще XVIII сторіччя шв
Описание слайда:

Карл Лінней Систему подвійних назв видів запровадив у науку ще XVIII сторіччя шведський учений Карл Лінней . На той час мовою, якою писали наукові праці, була саме латинська. Цей принцип - подавати міжнародні наукові назви організмів латинською мовою - зберігся і дотепер.

№ слайда 10 Одиниці класифікації організмів Які одиниці використовують для класифікації орга
Описание слайда:

Одиниці класифікації організмів Які одиниці використовують для класифікації організмів? Зі свого повсякденного досвіду ви знаєте, що за певними зовнішніми ознаками можна відрізнити березу від тополі, сосну від ялини, шипшину від малини тощо. Тобто ми об'єднуємо в групи організми, подібні за певними ознаками, і відрізняємо їх від інших груп з відмінними рисами.

№ слайда 11 Систематичні одиниці Саме так учені, спираючись на всебічне вивчення організмів,
Описание слайда:

Систематичні одиниці Саме так учені, спираючись на всебічне вивчення організмів, а не лише на підставі особливостей будови, об'єднують їх у певні групи - систематичні одиниці.

№ слайда 12 Вид Основною систематичною одиницею є вид. Вид - це група організмів, подібних з
Описание слайда:

Вид Основною систематичною одиницею є вид. Вид - це група організмів, подібних за особливостями будови та процесів життєдіяльності, які можуть вільно схрещуватися між собою в природі і давати плідне потомство. Кожен вид характеризується певними вимогами до умов існування і мешкає на певній території. Всі характерні ознаки виду нащадки успадковують від батьків.

№ слайда 13 Приклади видів рослин 1 - жовтець повзучий; 2 - жовтець язиколистий; 3 - жовтець
Описание слайда:

Приклади видів рослин 1 - жовтець повзучий; 2 - жовтець язиколистий; 3 - жовтець золотистий

№ слайда 14 Рід Крім виду, використовують й інші систематичні одиниці. Так, подібні між собо
Описание слайда:

Рід Крім виду, використовують й інші систематичні одиниці. Так, подібні між собою види рослин об'єднують в один рід. Наприклад, види береза бородавчаста та береза пухнаста належать до роду Береза. Близькі роди об'єднують у родини. Так, роди Бук, Каштан та Дуб належать до родини Букові.

№ слайда 15 Порядки. Класи Близькі родини об'єднують у порядки. Наприклад, родини Ліщинові т
Описание слайда:

Порядки. Класи Близькі родини об'єднують у порядки. Наприклад, родини Ліщинові та Березові входять до порядку Березоцвіті. Близькі порядки об'єднують у класи. Так, порядок Букоцвіті разом з багатьма іншими порядками входить до класу Дводольні. Класи входять до складу відділів. Наприклад, класи Дводольні та Однодольні належать до відділу Покритонасінні рослини.

№ слайда 16 Рослини порядків Березоцвіті (1) і Букоцвіті (2)
Описание слайда:

Рослини порядків Березоцвіті (1) і Букоцвіті (2)

№ слайда 17 Царство А найвищою систематичною одиницею є царство. Так, усі відділи рослин нал
Описание слайда:

Царство А найвищою систематичною одиницею є царство. Так, усі відділи рослин належать до царства Рослини. Цей підручник ознайомить вас з представниками царств Рослини, Гриби та Бактерії.

№ слайда 18 Висновок Отже, класифікувати певний організм - це означає визначити його місце у
Описание слайда:

Висновок Отже, класифікувати певний організм - це означає визначити його місце у системі органічного світу. При цьому вчені визначають належність певного виду до всіх основних систематичних одиниць - роду, родини, порядку, класу, відділу, царства.

№ слайда 19 Джерела http://school.xvatit.com http://teachua.com/
Описание слайда:

Джерела http://school.xvatit.com http://teachua.com/

Скачать эту презентацию


Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru